Ankomst med båt

Båteiere kan leie seg en fast plass for sesongen eller betale døgnpris på 260 kroner. Det er normalt ikke vanskelig å få overnattingsplass, men dette kan ikke garanteres.