Historie

(Foto: Finn Berg, ukjent årstall men trolig på 30 tallet

 Holmsbu er et tettsted i Hurum kommune med rundt 340 innbyggere (2012). Det ligger på vestsida av hurumlamdet, ved Drammensfjordens ytre del. I middelalderen ble det reist saltkokebuer ved Holmsbu. Senere ble stedet et laste- og lossested for Holmestrand , og i 1847 fikk Holmsbu status som Ladested. Stedet ble allikevel ikke en egen kommune, noe som ellers var vanlig for ladesteder.

Den gamle trehusbebyggelsen er i stor grad bevart, og stedet har tiltrukket seg kunstnere og turister. Holmsbu Kirke ble innvia i 1887. Den er dekorert av malere som oppholdt seg en tid i Holmsbu, blant annet av  Henrik Sørensen, Aage Storstein, Willi Midelfart og Oluf Wold-Thorne. Flere av disse er i dag representert i Holmsbu billedgallerisom åpnet i 1973.

Stedet har navn etter gården Holm kombinert med -bu etter saltbuene. Første kjente bruk av navnet er fra 1399. På Holm gård står et våningshus fra 1650.

Kilde: Wikipedia