Utleievilkår

 • Bookingen er ikke gyldig før leietaker har mottatt bekreftelse på Mail fra Holmsbu Booking
 • Priser er inkl. MVA
 • Depositum er på 20% av prisen på oppholdet og minimum NOK 1.000. Depositum betales tilbake når enheten er sjekket for eventuelle skader. Ved strid står depositum låst til saken er endelig avklart.
 • Skader på boligen forårsaket av leietaker og som ikke dekkes av forsikring belastes leietaker i sin helhet.
 • Booking mer enn måned betales i to rater. Første rate på 50% ved bestilling og andre rate 1 måned før ankomst. Ved Booking innenfor en måned før ankomst forfaller hele beløpet i sin helhet ved Booking
 • Leietaker får informasjon om nøkler/ koder senest en dag dør ankomst
 • Leietaker må sikre at nøkler (der det ikle er kodelås) leveres tilbake i henhold til skriftlig beskjed fra Holmsbu Booking. Dersom dette ikke blir gjort vil leietaker blir holdt økonomisk ansvarlig for direkte relaterte kostnader utleier får som følge av dette.
 • Skader som oppdages under oppholdet må meldes til Holmsbu Booking umiddelbart uavhengig av hvem som er skyld i skaden. Avvik fra dette kan føre til avkortning i forsikring for eier av utleieobjektet og leietaker står ansvarlig for avkortningen størrelse.
 • Dersom brannalarmen går uten at det er brann vil brannvesenet rykke ut. Dersom det ikke er behov for at brannvesenet kommer må utrykning stoppes ved å ringe et nummer som står oppslått i utleieenheter.
 • Leietaker forplikter seg til å sjekke at brannforskrifter finnes i boenheten ved ankomst. Dersom de ikke finner dette skal det sendes en SMS til 930 49 910 (Atle Øi)
 • Normale husordensregler gjelder for alle utleieobjekter. Med dette menes at det skal være rolig etter klokken 22.00 og hverken lyd eller atferd skal være til sjenanse for naboer
 • Leietakere som har hund må sikre at ekskrementer plukkes opp.
 • Dersom det røykes i et utleieobjekt hvor dette ikke er lov vil ekstra vask bestilles på leietakers regning.